Briketvorm (m.)

identificatiecode
ID 1328
morfologie
beroep
holotype
MOT V 2022.0039 L=90cm B=16,5cm G=3300gr
holotype
MOT V 2022.0049 L=54,5cm B=15,5cm H=3cm G=1946gr
alias
vorm voor steenkoolbriketten (syn.)
beschrijving

De briketvorm is een langwerpig ijzeren raam waarin briketten worden gevormd. Onderaan en zijdelings zijn er vlakke en afgeronde staven om vijf tot tien rechthoekige briketten te vormen. Aan beide uiteindes is er een kort handvat om de vorm te hanteren als hij gevuld is.

Briketten dienen als brandstof voor het vuur. Ze verbranden langzaam onder een  betrekkelijk grote gloeihitte. Na verbranding van steenkool werd het gruis verzameld en vermengd met klei te drogen gelegd tijdens de zomermaanden (1). Er werden ook briketten geperst van houtskool of turf. De briketvorm is te onderscheiden van metalen modellen van de steenvorm.

Zie ook de briketpers en briketroller. [MOT]

(1) Onder meer bij de verwerking van hop werden briketvormen gebruikt om steenkoolgruis te recupereren. Ze waren zeer gangboor tijdens oorlogsjaren en voor er cokes werden gebruikt (Hopmuseum Poperinge).

MOT V 2022.0039

MOT V 2022.0049