Draagtang voor spoorbalken (v.)

identificatiecode

ID 295

morfologie

beroep

holotype

MOT V 82.0864 L=96cm B=92cm G=9200gr
beschrijving

Spoorwegarbeiders kunnen spoorbalken makkelijk verplaatsen met een draagtang.

De bek is aangepast aan de last, aangezien er draagtangen bestaan voor trottoirbanden, smeltkroezen, spoorrails enz. De armen lopen van elkaar weg, zodat ze automatisch klemmen zodra het werktuig opgelicht wordt. Deze tangen zijn één van de weinige tangen die door twee personen gehanteerd worden.

Zie ook uitdraaghaak (2 man). [MOT]

Draagtang voor spoorbalken MOT V 87.0479            L=88cm B=100cm