Drevelhamer (m.)

identificatiecode

ID 42
morfologie

beroep

beroep

holotype

MOT V 91.0335 L=32cm B=12cm G=530gr

alias

stokdrevel (syn.)
beschrijving

De drevelhamer dient om zware nagels, bouten en toognagels in en uit te drijven, en wordt vooral door de scheepstimmerman gebruikt. Het is een zware metalen punthamer op een lange steel gestoken. De punt is recht en heeft de vorm van een afgeknotte kegel. Het werktuig wordt door middel van een hamer of een moker geslagen.

Zie ook drevel. [MOT]