Kramplaat (dijkwerker) (v.)

identificatiecode
ID 980
morfologie
beroep
holotype
MOT V 2003.0805 L=17cm B=13cm G=500gr
alias
kramlap (syn.) (VAN BREEN: 55; ZWIERS: 1.666)
beschrijving

Een kramspade wordt met de buik, voorzien van een tot bescherming dienende kramplaat, in de grond geduwd.

Ze bestaat uit een ovale ijzeren of leren plaat, dat meestal langs de binnenzijde met stof of stro is bekleed (1) en enigszins holrond gebogen staat om gemakkelijk het uiteinde van de kramspade te vatten zodat het niet uitglijdt, en om de oppervlakte, die met de buik in aanraking komt, zo klein mogelijk te maken, met het oog op het transpireren van de werkman. Aan beide uiteinden van de plaat is een leren riem voorzien die de dijkwerker rond zijn middel gespt. [MOT]

(1) KRAMER & ROHDE: 68.