Onderlegplaat (v.)

identificatiecode

ID 1065
morfologie

beroep

beroep

beroep

holotype

MOT V 92.0132 L=25cm B=6,5cm G=2000gr

alias

ondergat (syn.) (VAN DONGEN: 81)

alias

onderlegblok (syn.)
beschrijving

Een onderlegplaat is een ijzeren blokje voorzien van ronde en/of vierkante gaten van verschillende grootte.

Een onderlegplaat wordt door de smid gebruikt bij het doorslaan van gaten met een stokdoorslag of een doorslag. Zij wordt onder het te bewerken ijzer geschoven zodat het gat in de onderlegplaat juist onder het te maken gat komt om zo de stokdoorslag niet te beschadigen.

De onderlegplaat wordt gebruikt als er een gat in het aambeeld ontbreekt of voor grote gaten wordt het gat in het aambeeld gebruikt. Sommige modellen zijn voorzien van een pen, om in het aambeeld te steken (1).

Te onderscheiden van het nagelijzer. [MOT]

(1) Bv. SELLENS: 15.