Stikspade (steenbakker) (v.)

identificatiecode

ID 1141
morfologie

beroep

beroep

beroep

holotype

RUP001 L=30cm H=73cm G=1268gr

alias

stikschup (syn.)

alias

stikschop (syn.) (COOPMAN: s.v. stikschop)

alias

steekschop (syn.) (COOPMAN: s.v. stikschop)
beschrijving

Spade met ijzeren blad, breder dan hoog (ca. 30 x 15 cm), met rechte of schuine snede en voorzien van een houten T-steel; wanneer de snede schuin is, gelijkt het werktuig enigszins op de overschietspade.

De steenbakker gebruikt de stikspade om zavel doorheen de gerotte klei te spitten. [EMABB]