Bikijzer (o.)

identificatiecode
ID 1388
morfologie
beroep
holotype
MOT V 93.0092 L=25cm B=9cm G=800gr
holotype

MOT V 93.0093 (bikbeitel) L=17,5cm B=15cm G=550gr

alias
bikbeitel (syn.) (Tech-term: 6.51)
beschrijving

Het bikijzer is een metalen handwerktuig om oude mortelspecie van gebruikte metselstenen te bikken om de stenen te hergebuiken, net als de kaphamer.

Het bikijzer (1) heeft twee brede (ca. 10 cm) snedes die in elkaars verlengde kunnen liggen (2) of dwars op elkaar (bv. MOT V 93.0092). Men vat het aan het staafvormig middendeel en slaat de mortel van de steen.

Een ander beitelvormig model (bv. MOT V 93.0093) heeft een enkele brede snede en is niet te verwarren met brede exemplaren van het ceseel.

Zie ook het metselaarshouweeltje en de bikhamer [MOT].

(1) V.D. (1950) s.v. bikijzer: ijzer met twee brede messen om stenen te bikken.

(2) POLLING J.: Machines, gereedschappen en werktuigen in het bouwbedrijf, Haarlem, 1963: 67.

MOT V 93.0092

MOT V 93.0093