Timmermansguts (v.)

identificatiecode
ID 151
morfologie
morfologie
beroep
beroep
beroep
holotype
MOT V 81.0050 O L=41cm B=5cm G=1160gr
holotype
MOT V 2016.0167 L=58cm B=4cm G=1444gr
alias
wagenmakersguts (syn.)
beschrijving

De timmermansguts is helemaal van metaal vervaardigd en heeft een betrekkelijk smalle kop en, in verhouding tot de hele lengte van het werktuig een kort hol blad met evenwijdige zijden (3-5 cm breed). De snede is recht, de vouw over het algemeen naar binnen gericht. Het stuk dat als hecht dient, heeft een ronde, zes- of achthoekige doorsnede.

Deze guts dient om ronde gaten, pengaten enz. uit te hollen, en om de met de avegaar te boren gaten, te doppen. Ze wordt steeds met de houten hamer geslagen.

Bijzonder lange (> 50 cm) exemplaren van deze volledig metalen guts worden aangetroffen bij wagenmakers maar het is niet duidelijk of dit een afzonderlijk werktuigtype betreft.

Zie ook de types met houten hecht: schrijnwerkersguts, naafguts. [MOT]

MOT V 2016.0167