Opzoeken

Algemeen zoeken

Doorzoek de hele website door een trefwoord in te voeren of kies hierboven een databank om specifiek te zoeken

Zoeken


Zoekresultaten 15,021 - 15,030 15,196 resultaten gevonden
Houten pomp boren
Experiment pompboren Op deze pagina vind je allerlei informatie over houten waterpompen, het ambacht pompboorder en het doorboren van houten stammen. In het voorjaar van 2019 deed het MOT een uniek experiment, Samen met houtbewerkers Luc Verachtert en Mathijs Huyghebaert vervaardigden we een houten waterpomp uit een eiken boomstam met behulp van de originele handwerktuigen. Je kan hier het verslag en heel wat beeldmateriaal bekijken. De talrijke filmopnames verschenen ook op het Youtube-kanaal van het MOT. Lees zeker ook dit mooie artikel in Faro over het project.
Vervoer
Spreekwoorden en zegswijzen: vervoer
Huishouden
Spreekwoorden en zegswijzen: huishouden
Premies en subsidies
Premies en subsidies Heb je plannen voor de herstelling van je bakoven? Vergeet dan niet alleen tijdig een vergunning aan te vragen, maar ga ook eens na of je geen financiële ondersteuning kan bekomen. Als je eigenaar bent van een bakhuis dat deel uitmaakt van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan kom je misschien in aanmerking voor een premie van het Vlaamse Gewest. Ook onderhoudswerken aan niet-beschermde gebouwen met een volkskundige of historische waarde worden door sommige provinciebesturen gestimuleerd met subsidies of prijzen. Het loont zeker de moeite even te informeren. Hieronder vind je de contactadressen voor meer informatie.
Algemeen
Bijzonderheden
RCB: bijzonderheden Onderwerp Onder de benaming “handelscatalogus” neemt het RCB vijf documenttypes op aankondigingen gedenkboeken tijdschriften onderrichtingen catalogi Meer info hierover vind je in de artikels “ Reclame als bron voor de geschiedenis van de technieken” en “ Het repertorium van de Belgische handelscatalogi”. De catalogi van boekhandelaars en uitgevers worden niet opgenomen evenmin als die van antiquariaat (schilderijen, handschriften enz.) en de reclame voor diensten. Begrenzingen Om praktische redenen beperkt het Repertorium zich tot documenten die vóór 1950 verschenen zijn, maar twijfelgevallen worden ook opgenomen. We nemen enkel documenten op die in België of in het buitenland door een Belgische firma uitgegeven werden. Afspraken De adressen worden letterlijk overgenomen zoals ze in de reclame vermeld zijn....
Welk hout?
Glossarium
ID-DOC: glossarium Onderdelen van de werktuigen Wegens de grote verscheidenheid van de handwerktuigen staat de vorser voor een moeilijkheid. Wanneer hij een werktuig beschrijft, moet hij over een reeks woorden beschikken die de onderdelen en de eigenschappen ervan nauwkeurig aanduiden. Het gaat hier doorgaans om wel omlijnde voorwerpen. De onderzoeker kan zonder grote moeite een glossarium opstellen van de woorden die hij daarvoor gebruikt, met een minder of meer precieze omschrijving van het genoemde. Maar hij bestudeert ook het gereedschap in het algemeen, d.i. allerlei werktuigen. Daarom moet hij ook over een stel benamingen beschikken, die van algemene aard moeten zijn omdat de verschillen tussen die voorwerpen te groot zijn. Het ijzer van een zeis, van een bijl en van een spade dienen bv. door een zelfde naam aangeduid te kunnen worden. Maar hoe heet dan het einde van een houten spade of hamer? Hieronder werden enkele woorden samengebracht die bij het bespreken van een wel bepaald werktuig of van het gereedschap...
Boren van de stam
Bibliografie
Bibliografie DAVID, J. 1974: De haak van de schulpboor, in Ons Heem. 28 (1974), 158-159. DE KEYSER R. 1966: Watervoorziening te Oostkerke in Rond de Poldertorens 1 (1966), 34-36. DE KLERK M. 1983: Nicolaas Van der Veer uit Bakkeveen maakt nog altijd houten pompen in Friesland Post, sept 1983, 11. DEVLIEGHER L. 1998: Landelijk en ambachtelijk leven. Het Provinciaal Museum Bulskampveld te Beernem, Brugge. ESTHER J. en VANTHOURNOUT R. 1994: Arthur Vandendorpe: restaureren, renoveren, Brugge, 210-211. GEERVLIET J.C. 1975: De ouderwetse houten waterpomp in Blaricum Hei en Wei 6 (1975) 2. GSCHWEND M. 1979: Der Tüchelbohrer, Ballenberg. JANSSENS A. 1971: Een verdwenen beroep: Pompboorder in Heemkring Het Land van Nevele, 2 (1971), afl 4. LÜNING A. Vom Pipen- und Pumpenbohren in Volkskunde im Spannungsfeld zwischen Universität und Museum, 95 (1997), 283-312. OERTLING T.J. 1996: Ships Bilge pumps. A history of their Development, 1500 – 1900, London. Pumpmaking: The early American wooden pump in The tool collector magazine...