Opzoeken

Algemeen zoeken

Doorzoek de hele website door een trefwoord in te voeren of kies hierboven een databank om specifiek te zoeken

Zoeken


Zoekresultaten 15,031 - 15,040 15,196 resultaten gevonden
Algemeen zoeken
Smidstekens in België: algemeen zoeken Kies hieronder de gewenste plaatsnaam, figuur en/of periode en u krijgt de lijst van hun smidstekens. U kan ook zoeken op een zelf gekozen trefwoord. De plaatsnamen worden opgenomen in de taal die in de streek of het land gesproken word. Zo moet je bv. zoeken op “Namur” in plaats van “Namen”. Brussel en zijn gemeenten zijn in het Nederlands opgenomen. Indien u de plaatsnaam zoekt zoals het op het stuk voorkomt, maakt u beter gebruik van zoek op letter.Soms gebeurt het dat na identificatie de smid uit het buitenland afkomstig blijkt te zijn. Ook die plaatsnamen worden opgenomen. Indien de periode gekend is, waarin de smid werkzaam was, wordt ze opgenomen in periodes per 50 jaar.
Bibliografie
ID-DOC: bibliografie/bibliographie/bibliography
Zoeken op naam of trefwoord
ID-DOC: zoek op naam of trefwoord
Zoek op onderwerp
RCB: zoek op trefwoord RCB staat voor het Repertorium van de Belgische Handelscatalogi. Het is een online hulpmiddel om handelscatalogi op te sporen in openbare collecties, uitgegeven in België vóór ca 1950. Klik op een trefwoord om de bijhorende fiche te openen. Snel zoeken kan via de toetsencombinatie "Ctrl-F". Met de "enter"-toets kan je snel alle zoekresultaten overlopen.
Richten van het vakwerk
Wat met de waterput?
Water is van levensbelang voor mens en dier. Tot voor de komst van het leidingwater werd drinkwater uit waterputten gewonnen. Het geputte water werd voor talrijke doeleinden gebruikt: om te drinken, eten voor te bereiden, voor de vaat, als drank voor het vee, voor de schoonmaak,… Buiten deze huishoudelijke doeleinden was en is water ook essentieel in de industrie: denk maar aan bierbrouwerijen, leerlooierijen, ijsfabrieken, limonadefabrieken,… Ook op deze plekken zijn vaak waterputten terug te vinden. De waterput was tot voor kort een heel belangrijk aspect van het dagelijkse leven. Na de algemene verspreiding van de drinkwatervoorziening in de tweede helft van de twintigste eeuw, ging het gebruik ervan snel achteruit. Tot enkele decennia geleden waren waterputten en hun ophaalmiddel een vast gegeven in het landschap. Helaas raken steeds meer waterputten in verval en worden er vele gesloopt. Vaak bleef de put bewaard, maar werd ze afgedekt met een deksel. Niet alleen het bouwkundig erfgoed is bedreigd, ook de...
Wat is vakwerk?
Wat is vakwerk? Vakwerk is een historische voorganger van de huidige houtskeletbouw. Een gebouw in vakwerk is opgetrokken uit een houten constructie van verticale stijlen, horizontale regels en diagonale schoren. De wanden van dit ‘skelet’ kunnen worden gesloten door een vlecht- of vitswerk van soepele twijgen of gekloven latjes te bekleden met een mengeling van leem en stro. Vakwerk was eeuwenlang in grote delen van Europa, ook in Vlaanderen, technisch een goed alternatief voor bak- en natuursteen die niet altijd en overal beschikbaar of betaalbaar was. Maar omdat het meer onderhoud vraagt dan een stenen bouwwerk, werd vakwerk vanaf het begin van de twintigste eeuw nog amper toegepast. Vandaag is bouwen met hout en leem echter aan een heropleving bezig vanwege de ecologische voordelen.
Van stam tot balk
Inventaris waterput
Broeck 22, Bever, Belgium
Praktische info
Praktische info Het MOT, één museum, drie afdelingen: